Bijlagen

1. J. Cajot en H. Beckers, Zur diatopie der Deutschen Dialekte in Belgien, 1979, 68 blz. (uitverkocht)

2. J. Goossens, Middelnederlandse vocaalsystemen, 93 blz. (uitverkocht)

3. J. Goossens (ed.), Woeringen en de oriëntatie van het Maasland, 1988, 111 blz. (uitverkocht)

4. J. Goossens, De Servatiusbruchstücke. Mit einer Untersuchung und Edition der Fragmente Cgm 5249/18, 1b der Bayerischen Staatsbibliothek München, 1992, 65 blz.
Overdruk uit: Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur, Herausgegeben von Franz Jozef Worstbrock, 120. Band – Heft 1 (1991), Franz Steiner Verlag, Stuttgart

5. J. Cajot (ed.) Hoe maak ik een dialectwoordenboek? Een handleiding voor Limburgers en anderen, die dialectwoorden willen spellen, verzamelen en beschrijven, 1994, 83 blz.
Is tegelijkertijd dubbelnummer 78/79 van de Mededelingen van de VLDN

INHOUD
7 J. Cajot, Inleiding
9 J. Cajot, Een leesbare spelling voor Limburgse dialecten
37 R. Belemans, Materiaal verzamelen voor een dialectwoordenboek
Een brontypologie en een zoekstrategie naar beschikbare dialectgegevens
51H. Crompvoets, Artikelopbouw in lokale Limburgse dialectwoordenboeken
71H. Crompvoets, Woordenschatverzamelingen in de beide Limburgen
81P. Slechten, Computerondersteuning bij de woordenboekredactie

6. J. Goossens, J. Cajot, J. Segers (ed.), H. van de Wijngaard (red.), Een eeuw Limburgse dialectologie, 1996, xv + 362 pp. Veldeke Taalstudies, nr. 1.

INHOUD
IIIM. Eurlings, Woord vooraf
IVF.A.G. Walraven, Voorwoord
VJ. Goossens, Over Limburgse dialectologie
XIIIH. van de Wijngaard, Redactionele verantwoording
1J. Schrijnen, Taalgrenzen in Zuidnederland – Het Mich-kwartier
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Jrg. 26 (1907), pag. 81-85
6J. Schrijnen, De Isoglossen van Ramisch in Nederland
Bussum, 1920
76L. Grootaers, Quelques emprunts entre patois flamands et wallons
Leuvense Bijdragen, Jrg. 16 (1924), pag. 43-64
91J. Leenen, Van “Muis” naar “Maus”
Handelingen van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Jrg. 4 (1930), pag. 165-215
126J.L. Pauwels, De taal in het Hageland
Steden en landschappen, VIII, De Demervallei, Antwerpen, 1935, pag. 31-40 en in
Verzamelde opstellen aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag, Assen 1965, pag. 208-217
134J. Leenen, Franse taaluitzetting over Limburg
Handelingen van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Jrg. 12 (1938), pag. 149-166
148J. Leenen, Tussen “Oud”, “Olt” en “Alt”
Handelingen van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Jrg. 15 (1941), pag. 305-355
182W. Dols, Iets over Limburgsche dialecten
Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg à Maestricht, Jrg. 78-82 (1942-1947), pag. 129-147
200W. Roukens, Limburgia Romana, uit de werkplaats van het Limburgs Woordenboek
Album René Verdeyen, Bruxelles, Den Haag, 1943, pag. 317-328
212L. Grootaers, De lotgevallen van een paar latijnsche leenwoorden in onze dialecten
Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, Jrg. 1943, pag. 171-187
229V. Verstegen, Bijdrage tot de tonologie van de Oostlimburgse dialecten
Handelingen van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Jg. 20, (1946), pag. 99-108
235J. Leenen, Limburgse klankgrenzen
J. Leenen, S. van der Meer en W. Roukens, Limburgse dialectgrenzen. Lezingen gehouden voor de Dialecten-commissie van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Amsterdam, 1947, pag. 1-13
(= Bijdragen en mededelingen der Dialecten-commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam, 9)
249L. Grootaers, Het verspreidingsgebied van het Limburgse gerundium
Miscellania Gesleriana, Antwerpen, 1948, pag. 561-565
255J. Leenen, De Limburgse taalgouw in het Nederlandse taalland
Album Grootaers, ‘s Gravenhage 1950, pag. 53-61
264A. Stevens, De evolutie van de Haspengouwse streektalen
Limburgs Haspengouw, bundel studiën uitgegeven bij gelegenheid van de honderdste verjaring der stichting van het
Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren, Tongeren, 1951, pag. 223-264
301J.L. Pauwels en L. Morren, De grens tussen het Brabants en het Limburgs in België
Zeitschrift für Mundartforschung, Jrg. 27 (1960) pag. 88-96
311J. Goossens en A. Stevens, Funktionale Abhängigkeit von Isofonen. Ein Beispiel aus Belgisch Limburg
Orbis, Jrg. 13 (1964), pag. 545-555
322J. Goossens, Die Gliederung des Südniederfränkischen
Rheinische Vierteljahresblätter, Jrg. 30 (1965), pag. 79-94
338J. Goossens, De taak van de Limburgse structuurgeograaf
Taal en Tongval, Jrg. 18 (1966), pag. 4-18
352J. Goossens, Bijdrage tot de woordstratigrafie van de Limburgia Romana
Neerlands Volksleven, Jrg. 21 (1971), nr. 1, pag. 28-38

7. M. de Bruin, V. Mennen, A. Schrijnemakers: Bibliografie van de Nederlands-Limburgse Naamkunde, Maastricht, 2000, 217 blz.


8. J. Goossens: Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis, Leuven, 2007, 226 blz. (uitverkocht)

9. J. Goossens: De Genker toonaccenten en hun dialectgeografische inbedding – J. Cajot: Bibliografie van Jan Goossens, Hasselt, 2010, 212 blz.

10. M. de Vaan: Transcriptie van Dialect van Beek-Elsloo, door J.L.H. Roebroek (1886), Leiden, 2011, 112 blz. (enkel digitaal)

11. A. Stevens (+) en J. Segers: Plaatsnamen van Lauw, Hasselt, 2013, 224 blz.

12. J. Segers (+) en G. van Berkel, Plaatsnamen van Hoeselt en Althoeselt, Hasselt, 2024, 763 blz. [bestellen kan hier]