Congres 2023

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde organiseerde in samenwerking met de Stichting Heemkunde Arcen en het gemeentebestuur van Venlo op zaterdag 15 april 2023 haar 47e CONGRES.

Thema: Taal en geschiedenis rond Arcen en Velden

Plaats: MFA De Schans, Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 3, 5944 BN Arcen

Inschrijven kunt u hier (inschrijvingen zijn gesloten)

PROGRAMMA

Vanaf 9.30 u.Verwelkoming met koffie/thee
10.00 u.Opening door VLDN-voorzitter Dany Jaspers en voorzitter Piet Cup van HK Arcen
Na elke lezing is er ruimte voor een korte discussie
10.05 u.HK ArcenFossa Eugeniana, een nooit voltooid kanaal tussen de Maas en de Rijn tijdens de 80-jarige oorlog (documentaire 35′ met inleiding door Huub Duijf)
10.50 u.prof. dr. Frens Bakker, De noordgrens van het Limburgs
11.35 u.MA Joske PiepersHoe Limburgers over vrouwen praten: Over het gebruik van mannelijke, vrouwelijke en onzijdige voornaamwoorden voor vrouwen
12.25 u.Lunch: Limburgse koffietafel
13.30 u.Statutaire vergadering (voor de VLDN-leden)
14.00 u.Middagwandeling in Arcen o.l.v. gidsen
15.30 u.prof. dr. Roeland van Hout (en MA Joris Philippen), Doet het Limburgs ertoe? Het effect van Limburgs op de beoordeling van radiocommercials
16.15 u.prof. dr. Michiel de Vaan,Oostnederlandse woorden in de Rekening van Gelre
17.15 u.Gelegenheid voor een babbel & een borrel in De Schans
18.30 u.Einde.

De lezingen van bovenstaand congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 25 dat in april 2024 zal verschijnen naar aanleiding van het dan geplande congres in Bilzen. In Arcen zal Jaarboek 24 (2022-23) beschikbaar zijn: het bevat o.m. lezingen gehouden op het congres van Kinrooi in 2022. VLDN-leden ontvangen het jaarboek gratis als compensatie voor hun jaarlijkse contributie.