Cursus ‘Taal en Teks II’ van het Sittards

Vanaf 25 februari start de Willy Dols Stichting een nieuwe cursus ‘Taal en Teks’. Hierin staan het Sittards en zijn cultuur centraal. De cursus is een vervolgcursus, maar met de nodige voorbereiding is iedereen meteen mee.

De cursus wordt gegeven op donderdagavond in het Trevianum (ingang Havikstraat) in Sittard en omvat 6 lesavonden (van 19.30 uur tot 21.30 uur). Cursusleider is drs. Frans Walraven.

Dit initiatief loopt in samenwerking met de Trevianum Scholengroep, het Huis voor de Kunsten Limburg en de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Meer (fw/ps)