Cursus ‘Taal en Teks’ van het Sittards

Ook nu weer organiseert de Willy Dols Stichting een cursus waarin het Sittards en zijn cultuur centraal staan. Deze cursus is vooral bedoeld voor hen die erg geïnteresseerd zijn in hun eigen cultuur in brede zin. Het uitgangspunt is en blijft daarom: wae zien taal respecteiert, cultiveiert die ouch.

De cursus wordt gegeven op maandagavond in het Trevianum (Bradleystraat 25, Sittard) en omvat 8 lesavonden (van 19.45 uur tot 21.45 uur). Start op maandag 9 maart 2015. Cursusleider is drs. Frans Walraven.

Dit initiatief loopt in samenwerking met de Trevianum Scholengroep, het Huis voor de Kunsten Limburg, Erfgoed-eXtra en de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Meer (fw/ps)