Cursussenreeks dialectologie en naamkunde

Het Centrum voor Historische Talen (CHT) in Gent organiseert vanaf september 2022 weer cursussen dialectologie en naamkunde. De cursus Dialectologie wordt gegeven door em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen (12 lessen op zaterdagochtend, in Gent) en is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden van de stand van zaken in de traditionele dialectologie.

De cursus Naamkunde behandelt in eveneens 12 lessen (op woensdagavond, in Gent) een inleiding tot de Vlaamse toponymie en antroponymie. Lesgever is MA Brecht Persoons.

Elke cursus kost 120 euro. De plaatsen zijn beperkt.

Een cursus Paleografie (o.l.v. prof. Els De Paermentier, vanaf eind september 2022) is nog in voorbereiding.

Inschrijven gebeurt via de website www.historischetalen.be.

Meer (ps)