De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten: het Vlaams, Brabants en Limburgs in kaart gebracht

Sinds 30 september is er een nieuwe dialectdatabase online met 390.000 dialectwoorden. De database bevat dialectwoorden uit de Zuidelijk-Nederlandse dialecten en is een samenvoeging van de gegevens uit de drie grote bestaande dialectwoordenboeken die de voorbije vijftig jaar samengesteld werden aan de universiteiten van Gent, Leuven en Nijmegen. De database is gekoppeld aan een kaartapplicatie, waardoor je in een oogwenk kunt ontdekken waar jouw favoriete dialectwoord gebruikt wordt of wat het betekent.

De drie grote regionale dialectwoordenboeken die het materiaal leveren voor de database zijn het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD). Ze zijn thematisch opgebouwd. De drie woordenboeken beschrijven de algemene woordenschat, de landbouwwoordenschat en de vaktalen van de drie Zuidelijk-Nederlandse dialectgroepen. (vdt)

De nieuwe database kreeg de naam Database of the Southern Dutch Dialects (DSDD) en is een realisatie van de Universiteit van Gent in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal (IVDNT).

Meer op vrt-taal.net.