Gespreksavond over tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal

Op maandag 18 mei om 19.30 u. komen Leonie Cornips en Kirsten van der Heuij naar de Oude Gevangenis van Hasselt om hun studierapport voor te stellen. Daaruit blijkt dat opvoeden in het dialect, in tegenstelling tot wat vrij algemeen werd gedacht, helemaal niet slecht is voor de kennis van het Nederlands.

Begaafdheidsonderzoek van de Radbout Universiteit in Nijmegen vergeleek kleuters die eentalig in het Nederlands werden opgevoed met kleuters die tweetalig in het dialect en de standaardtaal werden grootgebracht. Ook dit toonde een hogere taalvaardigheid aan bij kinderen die het Limburgs als moedertaal meekregen naast het Nederlands als schooltaal.

Het afgelopen jaar deed Leonie Cornips (bijzonder hoogleraar UMaastricht en Meertens Instituut Amsterdam) een gelijkaardig onderzoek op scholen in Elsloo en omgeving, bij honderd eentalig Nederlandssprekende kinderen van 6 tot 12 jaar en eenzelfde groep tweetalig Limburgs-Nederlandssprekende scholieren.

En wat blijkt?

De verwerving van twee talen op kinderleeftijd is wederzijds stimulerend, vergroot de taalgevoeligheid en vertraagt dementie op latere leeftijd. Meer.

Zie ook dit krantenartikel. (fb/ps)