Kal dzjieë euch al Hessels?!

Nieuwe lessenreeks “Hessels vir begènners”

In de periode oktober 2018 – januari 2019 organiseert Veldeke Hasselt nu al voor de twaalfde maal een lessenreeks Hasselts voor beginners. Net zoals in het verleden zijn ook nu weer de lessen als een echte taalcursus opgevat. Je zou op dezelfde manier ook Frans, Engels, Duits … kunnen leren. Als handboeken worden de “Dieksjenèèr van ʼt (H)essels” en de “Grammèèr van ʼt (H)essels” gebruikt. Tijdens de lessen wordt aan de cursisten een syllabustekst overhandigd, zodat ze na afloop over een cursustekst van ruim 100 blz. beschikken. In de cursus worden er geregeld uitstapjes gedaan naar overeenkomstige verschijnselen in andere talen; het geheel wordt naar goede gewoonte overgoten met een sausje humor.

Informatie: www.veldekehasselt.be (mc)