Plaatsnamen van Lauw

Op zaterdag 23 november werd onder grote belangstelling André Stevens‘ toponymie van Lauw 100 jaar na zijn geboorte posthuum uitgegeven. VLDN-bestuurslid en naamkundige lic. Jan Segers verzorgde de publicatie, in samenwerking met het Tongers Stadsarchief. Het boek bundelt de meer dan 500 toponiemen en hydroniemen die André Stevens in de loop van zijn lange carrière had bestudeerd en verklaard, maar die onuitgegeven waren gebleven. De Lauwse namen, waarvan de oudste teruggaan tot de 12e eeuw, worden per rubriek behandeld: nederzettingsnamen, waternamen, huisnamen, namen van wegen, paden, bossen en velden; ze zijn toegankelijk gemaakt door middel van een alfabetisch register. Het boek bevat ook 12 kaarten. Plaatsnamen van Lauw is verkrijgbaar bij de VLDN (secretariaat) en op het Stadsarchief van Tongeren voor de prijs van 15 euro (excl. verzendingskosten). (ps)