Verslag van het congres in Valkenburg 1999

De VLDN richtte haar vijfentwintigste congres in op 13 november 1999 in het Grand Hotel Voncken in Valkenburg.

Het thema van het congres was

Het Land van Valkenburg en de Landen van Overmaas in taal en geschiedenis.

Het congres werd bijgewoond door een zeventigtal personen. Vier lezingen, een bezoek aan de grotten en de huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het programma.

De lezingen – een korte, historische inleiding over de geschiedenis van het Land van Valkenburg (door Drs. E. Ramakers), een lezing over de dialecten van de landen van Overmaze (door Dr. J. Cajot), een lezing over het element burg in plaatsnamen (door Dr. J. Van Loon) en een lezing over het Valkenburgse dictionnaire-project (door J. Drissen en Lou Pluymen) – wekten veel belangstelling, niet alleen bij de deelnemers, maar ook bij de pers. De dialectologische en naamkundige lezingen worden in het tweede Jaarboek van de VLDN gepubliceerd.