Beschermheer van de Limburgse Streektaal

Op de Internationale Dag van de Moedertaal (21 februari) en op initiatief van Veldeke Bels(j) Limburg (die hiermee hun 20-jarig bestaan luister bijzetten) kreeg de Limburgse Gouverneur Jos Lantmeeters de titel van Beschermheer van de Limburgse Streektaal aangeboden. De goede man heeft aanvaard.

De gouverneur stapt hiermee in de voetsporen van zijn ambtsgenoot aan de andere kant van de Maas, Theo Bovens. Deze verkreeg zijn eretitel vijf jaar geleden binnen het kader van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg.

De Internationale Dag van de Moedertaal werd in het jaar 2000 voor het eerst op 21 februari gevierd. Hij werd in 1999 uitgeroepen door de UNESCO, en even later formeel erkend door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Van in het begin vroeg deze Dag aandacht voor de linguïstische en culturele diversiteit, en wilde hij meertaligheid stimuleren. Sinds 2007 gaat er speciale aandacht naar het helpen overleven en het beschermen van alle talen gebruikt door de volkeren overal ter wereld. (fb/ps)