Cursussenreeks dialectologie en naamkunde

Het Centrum voor Historische Talen (CHT) in Gent organiseert vanaf september 2021 weer cursussen Oudgrieks en Latijn. Het aanbod wordt dit jaar uitgebreid met een lessenreeks dialectologie en een lessenreeks naamkunde. De cursus Dialectologie wordt gegeven door em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen (12 lessen op zaterdagochtend, in Brussel) en is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden van de stand van zaken in de traditionele dialectologie.

De cursus Naamkunde behandelt in eveneens 12 lessen (op woensdagavond, in Gent) een inleiding tot de Vlaamse toponymie en antroponymie. Lesgever is dhr. Brecht Persoons.

Elke cursus kost 120 euro. De plaatsen zijn beperkt.

Meer (ps)

Update
Wegens de aanhoudende coronaperikelen in Brussel kan de cursus dialectologie niet doorgaan op de voorziene plaats. Hij zal pas vanaf januari 2022 georganiseerd worden, en wel in Gent. Ook de cursus Naamkunde wordt uitgesteld naar volgend jaar. Meer inlichtingen zullen binnenkort op de website www.historischetalen.be meegedeeld worden. (jvk)