Prijs van de Limburgse Taalkunde

Tweejaarlijks uit te reiken door de VLDN. Reglement Deelnemers Artikel 1Deelname staat open voor elke (oud-)student aan een internationaal erkende instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs. Artikel 2Deelnemers worden geacht op de hoogte te...