De toponymie van Koersel

VLDN-bestuurslid en naamkundige dr. Vic Mennen is mede-auteur van het nieuwe boek Van Neusenberg tot Spiekelspade – Het historische landschap in het licht van de plaatsnamen. Hij schreef dit opnieuw baanbrekende werk samen met Willy Vanlook, historicus en natuurconservator, en Joël Burny, historisch ecoloog. Het is in eerste instantie een toponymisch werk. Van niet minder dan 2500 plaatsnamen in Koersel wordt de herkomst verklaard. Maar de nauwkeurige lokalisatie van de behandelde toponiemen op historische kaarten en de inbreng van historisch-ecologische informatie over de Kempen, maken het boek ook tot een landschapsgeschiedenis. Het kwam tot stand in samenwerking met Natuurpunt, bij wie het boek ook verkrijgbaar is. (ps)