Overlijden Willy Goffin

Op 29 augustus overleed te Leuven Willy Goffin, de laatste van de vier auteurs van de Dialektatlas van Belgisch-Limburg en Zuid Nederlands-Limburg. Dat werk was in 1962 als nummer 8 van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) verschenen. Goffin was tevens de langstlevende medewerker van die zestiendelige reeks als zodanig. Het Limburgse deel omvat 42 opnamen van hem, geconcentreerd in het midden van de Belgische en het zuiden van de Nederlandse provincie. Willy Goffin was in Genk geboren op 26.12.1922. Hij studeerde Germaanse filologie te Gent en behaalde de licentiaatstitel met een verhandeling over de klankleer van het dialect van Genk, geschreven onder de leiding van prof. Blancquaert. Het is dus goed te begrijpen dat die hem als medewerker aan zijn Limburgs atlasdeel aanwierf. Goffin, die eerst leraar aan het atheneum en daarna directeur van het lyceum in Genk was, heeft zich na het atlasproject niet meer met dialectologie beziggehouden. Maar hij was wel op uitnodiging aanwezig op de Dialectendag van 1997 in ‘s-Hertogenbosch, waar de toen nog levende auteurs van de RND in de bloemetjes werden gezet. (jg)