De zwarte gaten in de taal

De VLDN blijkt opnieuw een pionier in haar rangen te tellen. Bestuurslid Dany Jaspers, verbonden aan de HU Brussel en de KU Leuven, publiceerde medio september 2014 in het internationaal gerenommeerde taaltijdschrift Language een artikel dat nu al baanbrekend wordt genoemd: “Logico-cognitive structure in the lexicon”. Het artikel kwam tot stand in samenwerking met Pieter Seuren van het Max Planckinstituut voor psycholinguïstiek (Nijmegen) en behandelt een bijzonder aspect van taal dat nauwelijks eerder onderzocht is: de zgn. zwarte gaten in taal die ons iets leren over de manier waarop het menselijk brein de wereld percipieert en ver-taalt in woorden en concepten. Deze studie, waarvan u hier een samenvatting kunt lezen, biedt naar verluidt enorme perspectieven voor toekomstig taalonderzoek. (ps)