Nieuwe dialectpublicaties

In Zepperen is de Remacluskring klaar met de langverwachte Zeppersen Diksjenèjr. Het wordt een omvangrijk werk (800 blz.) dat bij voorintekening tot 15 november kan worden besteld tegen de prijs van 45 i.p.v. 55 euro bij remacluskring@scarlet.be. De publicatie, die op 20 december zal worden voorgesteld, bevat naast een Nederlands-Zeppers register en een Zepperse persoons- en plaatsnamenlijst ook een audio-cd. Inlichtingen bij willem.driesen@scarlet.be. Zie ook het krantenbericht.

In Hasselt is de Grammèèr van ʼt (H)essels van de hand van Marco Clerinx m.m.v. Xavier Staelens nu al aan een herdruk toe. Naast kleinere aanpassingen en verbeteringen zal elke dialectzin in de nieuwe editie vergezeld gaan van een Nederlandse vertaling, wat het boek ruim 100 blz. dikker maakt. Het boek is verkrijgbaar bij de Standaard Boekhandel in Hasselt, tegen de prijs van € 29,50. (ps)