Dialectvertaling van de bijbel

Genkenaar Antoon Olaerts, zoon van Jef Olaerts (bekend o.m. als medesamensteller van de Gènker Woerdeleest), waagde zich aan de vertaling van de ‘bijbel’ in het Genker dialect. Hij hertaalde niet de vier evangeliën van het Nieuwe Testament, maar distilleerde hieruit een soort synoptisch ‘vijfde evangelie’, in het dialect dus. Zijn boek is getiteld: Het Vijfde Genker Evangelie.

U leest hier meer over in enkele media-artikels: Belang van Limburg, Kerknet, Reformatorisch Dagblad. (ps)