Overlijdensbericht – Simon Vandevelde

Op 26 augustus 2011 overleed te Hasselt lic. Simon Vandevelde. Hij was geboren te Voort op 9 november 1920 en werd dus ruim 90 jaar. Hij studeerde te Leuven Germaanse filologie en werd kabinetschef van de Limburgse gouverneur (Roppe was zijn streekgenoot). Simon Vandevelde behoorde tot de stichtende leden van de VLDN en was in de beginperiode ook bestuurslid. Hij heeft lange tijd de contacten tussen onze Vereniging en het Hasseltse provinciebestuur verzorgd. Tot kort voor zijn dood is hij lid van de VLDN gebleven. (jg)