Dialectwoordenboek Eupen

Over de zuidoostelijkste Limburgse dialecten bestaat heel wat literatuur. Meer bepaald is het dialect van de stad Eupen al herhaaldelijk onderwerp van onderzoek geweest. Er bestaat een grammaticaal (klankhistorisch) onderzoek van de hand van Wilhelm Welter (1929), en nog in de negentiende eeuw ontstond al een woordenboek, het “Wörterbuch der Eupener Sprache” door Aug. Tonnar en Wilh. Evers (1899), waarvan in 1970 een onveranderde nadruk verscheen. Nu (2013) heeft de emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde van de Luikse universiteit Siegfried Theissen een “Neues Wörterbuch der Eupener Mundart” gepubliceerd, dat in vergelijking met Tonnar-Evers nog sterk uitgebreid is. Het bestaat uit twee delen: 1. Mundart – Hochdeutsch, 2. Hochdeutsch – Mundart. Dit tweede deel vergemakkelijkt natuurlijk het opzoeken van specifiek Eupense woorden. Het woordenboek omvat 431 pagina’s en is uitgegeven bij de Grenz-Echo Verlag in Eupen. (jg)

Meer gegevens vindt u hier en hier.