Nieuwe dialectpublicatie

Met 1 – Het dialect van Zutendaal heeft Jean Menten een aanvang gemaakt met de publicatie van zijn dialectmateriaal. Dat was tot voor kort te vinden op de website van de lokale heemkring. Dit eerste deel bevat “beschouwingen rond de grammatica, semantiek en lokale info met betrekking tot het Centraal-Limburgse dialect van Zutendaal”. In volgende delen zal de woordenschat behandeld worden. Alle boeken samen zouden een globaal overzicht over het Zutendaalse dialect moeten geven. Het is de wens van de auteur dat zijn werk kan voorkomen “dat ons dialect binnen enkele jaren volledig verdwijnt”. Meer… (um/ps)

Intussen is ook deel 2 verschenen. (ps)