Eksels dialectwoordenboek

In Buurthuis Hoksent in Eksel werd op 26 januari 2012 het levenswerk van VLDN-lid dr. Clement Agten voorgesteld: diens omvangrijke woordenboek van het Eksels dialect. Er was erg veel belangstelling voor deze belangrijke gebeurtenis in de lokale én Limburgse dialectgeschiedenis, met erg gesmaakte toespraken van de voorzitster van HK Hechtel-Eksel, van VLDN-erevoorzitter dr. J. Goossens, en van de auteur en diens echtgenote. Het geheel werd opgeluisterd met poëzie in het Eksels en met stemmige gitaarconcertino’s van An Vranken.

Het woordenboek van het Eksels dialect is een thematisch woordenboek geworden, ingedeeld in een 20-tal hoofdstukken, ontsloten door een Nederlands trefwoordenregister. Het bevat, naast tal van oude foto’s en illustraties (van de hand van Steven Wilsens), een grammaticaal compendium met klankleer- en spellingsoverzicht, en een dvd met verhalen en gedichten in het Eksels. Het behandelt zo’n 12.000 dialectwoorden. Het is te bestellen bij de Heemkundige Kring. Meer … (ps)