Prijs van de Limburgse Taalkunde 2011 uitgereikt

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde looft eens per twee jaar een prijs uit voor de beste universitaire afstudeerscriptie op het gebied van de taalkunde of naamkunde van het Limburgs. De winnaar van de Limburgse Taalkundeprijs 2011 werd bekendgemaakt tijdens het jaarlijks VLDN-congres in Venray. Laureaat werd Roelf Welkenhuizen voor zijn masterscriptie De sjtö²p liegke i gene sjtö¹b. Toonoppositie bij beklemtoonde korte vocaal vóór hedendaagse stemloze occlusief in de Zuidoostlimburgse dialecten, aangeboden aan de Université de Liège. Promotor was prof. dr. J. Vromans. Een korte samenvatting leest u elders in deze Nieuwsrubriek. (ps)