Lommels woordenboek

In Lommel werd op vrijdag 9 december 2011 onder massale belangstelling het Lommels woordenboek voorgesteld. Sprekers waren burgemeester Peter Vanvelthoven, voorzitter van Erfgoed Lommel Theo Mertens, erevoorzitter van de VLDN prof. dr. Jan Goossens en uiteraard de auteur, Lommelaar en VLDN-lid Jos Jansen. Orkest De Nieuwe Harmonie zorgde voor de muzikale omlijsting.

De publicatie ‘t Lómmëls Diejalékt bevat naast een verklarend glossarium met een kleine 4000 dialectwoorden ook een uitgebreide grammatica, een idioticon en een Nederlands trefwoordenregister.Meer op de website van Erfgoed Lommel en de Erfgoedgazet aldaar. (ps)