Hasselts voor beginners

Veldeke Hasselt, de Veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels, organiseert vanaf dinsdag 17 oktober gedurende de periode oktober 2017 tot januari 2018 opnieuw Lessen Hasselts voor beginners. De cursus bestaat uit 11 lessen van telkens 2 uur, steeds op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Men is ingeschreven na betaling van het lesgeld van 20 euro op de rekening van Veldeke Hasselt vzw BE91 9792 4634 8376. Gegadigden dienen ook hun e-mailadres te vermelden.

Na deze cursus worden er nog vervolgcursussen georganiseerd, waar men in de vorm van ‘conversatielessen’ het geleerde in praktijk kan brengen.

Informatie en inschrijvingen: veldeke.hasselt@gmail.com. Meer (mc/ps)