Verdronken toponiemen in de Maasplassen van Kinrooi

Dr. fil. Paul Kempeneers publiceerde recent ‘De Maasplassen van Kinrooi’. Het boekje omvat 48 bladzijden. De auteur beschrijft het wegennet in het Kinrooise grindgebied en geeft een overzicht van de (meest verdwenen) benamingen voor akkers, weilanden, hoogten en laagten in Ophoven-Geistingen. De publicatie is bedoeld als een eerste aanzet tot een grondige toponymie van Kinrooi. Het is verkrijgbaar bij de auteur. Eerder verschenen in de Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, 2010, blz. 85-116. Meer (jc/ps)