Herreks Woodebukske

Georges Niesen (+2019) was een groot liefhebber van het Herkse dialect. Hij schreef stukjes in het ‘Herreks’, o.m. voor de Seniorenkrant, en stelde een lijst samen “met allemaal dialectwoorden uit Herk-de-Stad”.

Onder impuls van het gemeentebestuur en de Erfgoedraad wordt Het Herreks woodebukske & Herrekse aatdrukkinge, gezegde of vruggere gebruike van wijlen Georges Niesen in boekvorm uitgegeven. André Smeets deed de bewerking en Miet Ooms, taaldeskundige en dialectkenner, schreef de inleiding.

Het boekje telt 128 blz., bundelt bijna 8000 woorden en kan worden verkregen in de lokale bibliotheek voor 10 euro. (ps) Meer