Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s

Ter gelegenheid van Erfgoeddag 2022 verschijnt van de hand van naamkundige dr. Victor Mennen het boek Van Gennep tot Geistingen. Van het Lo tot Lutselus. Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s. Het is een boeiend naslagwerk, onmisbaar voor iedereen met interesse in lokale en regionale geschiedenis in het algemeen, landschaps- en nederzettingsgeschiedenis en toponymie of plaatsnaamkunde in het bijzonder. Na een algemene inleiding en een uiteenzetting over de gevolgde werkwijze van het onderzoek biedt de auteur een beknopte nederzettingsgeschiedenis van de Limburgse Kempen en het Maasland. Daarna volgt een zeer uitgebreid thematisch overzicht van de nederzettingsnamen. Het betreft de naamgeving van buurtschappen, woonkernen, gehuchten, dorpen en steden in het onderzoeksgebied tussen ±700 en ±1920. Niet alleen komen de naamkundige herkomst en de betekenis aan bod, maar de auteur schetst ook in een groot aantal gevallen het landschappelijke kader waarin de nederzettingen ontstonden.

De uitgave telt 372 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd. (vl)

Meer