Prijs van de Limburgse Taalkunde 2013

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde looft eens per twee jaar een prijs uit voor de beste universitaire afstudeerscriptie (BA, MA of anderszins) op het gebied van de taalkunde of naamkunde van het Limburgs (of direct aangrenzende dialecten). Met deze prijs wil de vereniging het taalkundig onderzoek naar het Limburgs stimuleren.

De beste inzending wordt beloond met 500 euro en een aanbod tot publicatie van een samenvatting in het Jaarboek van de VLDN. De winnaar wordt bekend gemaakt op het congres van de VLDN, zaterdag 30 november 2013 te Tongeren.

Scripties moeten op papier en digitaal worden ingezonden. Ze dienen vergezeld te gaan van een kopie van een tentamenbriefje of een ander gedateerd bewijs van acceptatie.

Voor mededinging moet de scriptie uiterlijk op 1 september 2013 in het bezit zijn van de

Jury Scriptieprijs Limburgse Taalkunde

p/a VLDN, Scapulierstraat 2a/bus 3

3740 Munsterbilzen, België

E-mail: secretariaat@vldn.be.

Klik hier voor het volledige reglement. (mdv)