Taaldigitaliseringsproject Nederlab krijgt forse financiële injectie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert meer dan 2 miljoen euro in het taalonderzoeksproject “Nederlab – een laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur”, ingediend door het Meertens Instituut. Dat het om een grootschalig project gaat, moge blijken uit het feit dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (CLARIAH) en CLARIN eveneens zwaar zullen investeren in dit project.

Nederlab zal onderzoekers de mogelijkheid bieden langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en maatschappij te traceren. Alle Nederlandstalige teksten van de 8e eeuw tot nu zullen via de Nederlab-website doorzocht kunnen worden met binnen Nederlab ontwikkelde tekstanalysesoftware. In het project werken het Meertens Instituut en het Huygens ING van de KNAW samen met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en een aantal universiteitsbibliotheken in Nederland (Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Twente, Utrecht). Meer o.a. in Meertens/Actueel, De Volkskrant. (ps)