Veldeke en zijn muziek

Deze titel klinkt stilaan erg vertrouwd. Er wordt immers al enkele jaren onderzoek gedaan naar de muziek van de eerste met naam bekende dichter in het Nederlandse taalgebied. Musica, Impulscentrum voor Muziek en uitgeverij Alamire, beide gevestigd in Neerpelt, gingen, in samenwerking met de Landcommanderij Alden Biesen, op zoek naar de muziek van Veldekes minneliederen. Een indrukwekkend resultaat van dit researchproject was vorige zomer al te beluisteren op de internationale Dag van de Oude Muziek in Alden Biesen. De belangrijkste actoren van dit project, waaronder ook VLDN-erevoorzitter prof. em. dr. Jan Goossens, schreven elk hun bevindingen neer in een essay. Zo behandelde J. Goossens de thema’s “De taal van Hendrik van Veldeke”, “Veldekes Sint-Servaaslegende” en “De overlevering van het dichtwerk van Hendrik van Veldeke”. Alle essays werden gebundeld in het rijk geïllustreerde boek “Hendrik van Veldeke en zijn muziek”. De publicatie wordt een mijlpaal genoemd in het zoeken naar de roots van de eerste minnezanger, een zoektocht die ongetwijfeld nog een vervolg zal krijgen.

Het boek wordt op zaterdag 29 maart 2014 om 14 uur aan het publiek voorgesteld in zaal Von Bocholtz in Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen. Sprekers zijn Lies Kerkhofs (Alden Biesen), Paul Craenen (Musica), Herman Baeten (Alamire) en Jan Goossens, die de figuur van Veldeke zal belichten. Het boek zal in de handel 39 euro kosten, maar is op de voorstelling tegen reductietarief verkrijgbaar. Het is te bestellen via info@alamire.com of rechtstreeks bij de uitgeverij (Wetenschappelijk Fonds > Manuscripten). Details over de inhoud van het boek vindt u hier. (ps)