VLDN verleent medewerking aan dialectcursussen Willy Dols Stichting

De Willy Dols Stichting heeft in december 2013 het eerste werkjaar afgesloten door in aanwezigheid van streektaalfunctionaris voor het Limburgs, dhr. Ton van de Wijngaard, de winnaars van het Eesjte Wèntjerdruimdictee in de bloemetjes te zetten. Dat dictee was dan weer de bekroning van de cursussenreeks Taal en Tekst, over het taaleigen en de schrijfwijze van het Limburgs in het algemeen en het Sittards in het bijzonder. De cursussen, die liepen in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg, werden verzorgd door VLDN-bestuurslid Frans Walraven.

De Stichting gaat in 2014 op hetzelfde elan voort met de organisatie van nieuwe cursusavonden, voor beginners zowel als voor gevorderden. Meer informatie vindt u op de vernieuwde website van de stichting. (fw/ps)