Jaarboek 15 (2013) – Bree

5Jan Segers, De informele persoonsnaamgeving in de Oeterdorpen
25Véronique De Tier, Silvia Weusten en Jacques Van Keymeulen, (Limburgse) Dialecten digitaal. Drie digitaliseringsprojecten van Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.
33Jan Goossens, Met Kloeke op de fiets in het Breeërland
49Jan Goossens, Finale medeklinkerverscherping in het Breeërlands en aangrenzende dialecten
55Ulrich Maes, Ontronding en velarisering in de oudste Maaseikse dialecttekst
59Patrick Slechten, Bilzers aan het Frans ontleend
VLDN-info 2012
101Jaarverslag
103Congresverslag
105Ledenlijst – Publicaties – Congressen
114Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2012

1. Het bestuur vergaderde in 2012 op 14 januari, 19 mei en 8 september om het congres in Bree en de publicatie van het 14e Jaarboek voor te bereiden.

2. De VLDN hield haar Algemene Vergadering op 19 mei 2012 in herberg ’t Dorp te Zutendaal. Daar kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester, personalia, varia. Voor de leden die op de AV aanwezig waren, werd onder leiding van dhr. Jan Kohlbacher ook nog een kort bezoek gebracht aan het Museum van de Mijnwerkerswoning te Eisden.

De Algemene Vergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Daarom organiseerde de vereniging op het congres in Bree nog een rubriek verenigingsnieuws, waarop dezelfde punten aan bod kwamen.

3. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 24 november 2012 congresseerden we in Bree. In 2013 zou het congres normalerwijze opnieuw plaatsvinden in Nederlands-Limburg, maar n.a.v. de 100e verjaardag van wijlen André Stevens wordt van het normale patroon afgeweken en wordt het congres gehouden in Tongeren op 23 november 2013. Vanaf 2014 wordt opnieuw afwisselend in Nederlands-Limburg (2014, …) en Belgisch-Limburg (2015, …) gecongresseerd.

4. Dienstverlening

De vereniging beantwoordde net als de vorige jaren enkele vragen van leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg.

5. Congres

De vereniging richtte haar 38e congres in op 24 november 2012 in het Stadhuis te Bree met als thema: Dialecten, namen en geschiedenis in het Maaskempens-Breeërlands. Vijf lezingen en een door gidsen geleide stadswandeling met bezoek aan het stadsmuseum van Bree vormden samen met de huishoudelijke vergadering de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 50 iets onder het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we hier naar het verslag van het congres (zie verder).

6. Publicaties

In 2012 verscheen de veertiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van de lezingen van het congres in Venray opgenomen. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2011 en informatie over de VLDN.

7. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen. Zo nam de afgevaardigde van de vereniging als stichtend lid deel aan de Algemene Vergaderingen van Variaties vzw op 3 maart 2012 in Koekelberg en op 10 november 2012 in Leuven ter voorbereiding en evaluatie van de 4e Vlaamse Dialectendag op 17 maart 2012 in Aalter. Op die dag was de vereniging eveneens aanwezig met een boekenstand.

8. Ledenaantal

De vereniging telde op 31 december 2012 een honderdtal betalende leden, waaronder verschillende bibliotheken, dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie het jaarboek. Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten, die slechts sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen.

9. Website

Sinds 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik. Die is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar continu geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. In 2012 zijn diverse berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek, titels van nieuwe publicaties en links naar andere dialectologische en/of naamkundige websites.

10. Congres 2013

Het congres wordt gehouden op 23 november 2013 in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Het thema is: André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen.