Jaarboek 14 (2012) – Venray

5Michiel de Vaan, Verkleinde familienamen in Noord-Limburg:Kleuskens, Litjens en hun voorgangers
25Frens Bakker, Veranderingen in de dialecten van Noord-Limburg?De dialectenquêtes SGV (1914) en RND (1952).
53Ulrich Maes, Het dialect van Meijel in de negentiende eeuw
62Ulrich Maes, Het oneigenlijke gebruik van de term “Mich-kwartier”in de Nederlands-Limburgse dialectologie
65Jan Goossens, Een verdienstelijk Limburgs dialectoloog en naamkundige:Pater Vedastus Verstegen (1906-1989)
VLDN-info 2011
73Jaarverslag
75Congresverslag
77Ledenlijst – Publicaties – Congressen
86Scriptieprijs Limburgse taalkunde
88Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2011

1. Het bestuur vergaderde in 2011 op 15 januari, 21 mei en 10 september om het congres in Venray en de publicatie van het 13e Jaarboek voor te bereiden.

2. De VLDN hield haar Algemene Vergadering op 21 mei 2011 in Eisden-Maasmechelen. Daar kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester, personalia, varia. Voor de leden die op de AV aanwezig waren, werd onder leiding van dhr. Jan Kohlbacher ook nog een kort bezoek gebracht aan het Museum van de Mijnwerkerswoning te Eisden.

De Algemene Vergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Daarom organiseerde de vereniging op het congres in Venray nog een rubriek verenigingsnieuws, waarop dezelfde punten aan bod kwamen.

3. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 26 november 2011 congresseerden we in Venray. Op 24 november 2012 is Bree aan de beurt. In 2013 zou het congres normalerwijze opnieuw plaatsvinden in Nederlands-Limburg, maar n.a.v. de 100e verjaardag van wijlen André Stevens wordt van het normale patroon afgeweken en wordt gezocht naar een locatie in Stevens’ geboortedorp Lauw of Tongeren. Nadien wordt opnieuw afwisselend in Nederlands-Limburg (2014, …) en Belgisch-Limburg (2015, …) gecongresseerd.

4. Dienstverlening

De vereniging beantwoordde net als de vorige jaren enkele vragen van leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg.

5. Congres

De vereniging richtte haar 37e congres in op 26 november 2011 in Hotel en Conferentiecentrum De Witte Hoeve te Venray met als thema: “Het dialect van Venray en omgeving: Limburgs, Brabants of Pruisisch?” Vijf lezingen en een door een gids geleid bezoek aan het Museum van de Psychiatrie te Venray vormden samen met de huishoudelijke vergadering de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 60 rond het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we hier naar het verslag van het congres (zie verder).

6. Prijs van de Limburgse Taalkunde

Tijdens het congres op 26 november 2011 heeft de vereniging de winnaar bekend gemaakt van de Prijs van de Limburgse Taalkunde 2011, die voor het eerst door de vereniging uitgereikt werd. De jury heeft unaniem besloten als winnaar van de prijs uit te roepen Roelf Welkenhuizen, voor zijn scriptie De sjtö2p liegke i gene sjtö1b. Toonoppositie bij beklemtoonde korte vocaal vóór hedendaagse stemloze occlusief in de Zuidoostlimburgse dialecten (Masterscriptie Université de Liège, promotor: prof. dr. J. Vromans).

Als tweede is geëindigd Silvia Weusten, met de scriptie Sprachkontakt im Grenzgebiet. Ein niederländisch-deutsches Beispiel: Kerkrade und Herzogenrath (Masterscriptie Vrije Universiteit Brussel, promotor: prof. dr. W. Vandenbussche). Derde is Charlotte Fijnaut, met Do rieën ze os van de sukke aaf! Onderzoek naar de taalkeuze van dialectsprekende kinderen in Limburg (Masterscriptie Universiteit Utrecht, promotoren: dr. J.M. Nortier, dr. L. Cornips).

7. Publicaties

In 2011 verscheen de dertiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van de lezingen van het congres in Beringen opgenomen. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2010 en informatie over de VLDN. Daarnaast publiceerde de vereniging in 2011 een nieuwe folder met informatie over het doel en de activiteiten, publicaties en dienstverlening van de vereniging voor eventuele nieuwe leden en geïnteresseerden.

8. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen. Zo hebben meerdere bestuursleden een bijdrage geleverd aan het 11e Dialectenboek van de Stichting Nederlandse Dialecten met als thema Bijnamen en karaktereigenschappen in streektalen. Het boek werd gepresenteerd op de 11e Nederlandse Dialectdag op 26 maart 2011 in het Zuid-Hollandse Delft. Op die dag was de vereniging eveneens aanwezig met een boekenstand.

Voorts nam de afgevaardigde van de vereniging als stichtend lid deel aan de Algemene Vergaderingen van Variaties vzw op 26 februari 2011 in Brussel en op 22 oktober in Alveringem ter voorbereiding van de 4e Vlaamse Dialectendag op 17 maart 2012 in Aalter.

9. Ledenaantal

De vereniging telde op 31 december 2011 een honderdtal betalende leden, waaronder verschillende bibliotheken, dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie verder.

Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten, die slechts sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen.

10. Website

In de loop van 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik genomen. Die is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. In 2011 zijn diverse berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek, titels van nieuwe publicaties en links naar andere dialectologische en/of naamkundige websites.

11. Congres 2012

Het congres wordt gehouden op 24 november 2012 te Bree. Het thema is: Dialecten, namen en geschiedenis in het Maaskempens-Breeërlands, het noordoosten van het Centraal-Limburgse dialectgebied (ten zuiden van Weert/Strampray).