Jaarboek 16 (2014) – Tongeren

5José Cajot, André Stevens’ bijdrage tot de Limburgse RND-Atlas en het raadsel van zijn ‘verdwenen’ dialectopnamen
29Joep Kruijsen, Waalse elementen in de dialecten van het Tongerlands
49Silvia Weusten, ‘t Zunke sjient
61Jan Goossens, Het Limburgse accentlandschap
75Michiel de Vaan, Wonen en gewoon in het Limburgs
VLDN-info 2013
89Jaarverslag
93Congresverslag
95Ledenlijst – Publicaties – Congressen
107Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2013

1. Het bestuur bereidde het congres in Tongeren en de publicatie van o.m. het 15e Jaarboek voor op zijn bestuursvergaderingen van zaterdag 15 december 2012, zaterdag 18 mei en zondag 29 september 2013.

2. De VLDN hield haar Algemene Vergadering op zaterdag 18 mei 2013 in Meijel, Nederland. Daar kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester, personalia, varia. Vóór de ledenvergadering werd afgesproken in het bezoekerscentrum ‘Meijel op Zeven’ voor een natuurwandeling in de Peel onder de leiding van voormalig bestuurslid Herman Crompvoets.

De Algemene Vergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Daarom wenste de vereniging op het congres in Tongeren nog een rubriek verenigingsnieuws te organiseren, waarop dezelfde punten aan bod kwamen.

3. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 23 november congresseerden we in Tongeren. In 2013 had het congres normaal gezien in Nederlands-Limburg moeten plaatsvinden, maar n.a.v. de 100e verjaardag van wijlen André Stevens werd van het normale patroon afgeweken. Vanaf 2014 wordt opnieuw afwisselend in Nederlands-Limburg (2014, …) en Belgisch-Limburg (2015, …) gecongresseerd.

4. Dienstverlening

De vereniging beantwoordde net als de vorige jaren enkele vragen van leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek.

In het kader van de dienstverlening hielden bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg, zoals in Groot-Herk, Bilzen, Riemst, Peer …, en kwam tevens het dialectwoordenboek van Averbode tot stand dankzij de hulp van enkele bestuursleden.

In Nederlands-Limburg werkt de vereniging intensief mee aan dialectprojecten van de Willy Dols Stichting.

5. Congres

De vereniging richtte haar 39e congres in op zaterdag 23 november in het Gallo-Romeins museum in Tongeren met als thema: “André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen”.

Vijf lezingen en een door gidsen geleide stadswandeling vormden samen met de uitreiking van de Scriptieprijs van de VLDN de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 80 boven het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we naar het verslag van het congres.

6. Publicaties

In november 2013 verscheen de vijftiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van relevante lezingen van het congres in Bree opgenomen, naast enkele taalkundige artikels. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2012 en informatie over de VLDN.

De herdenking van de honderdste verjaardag van de geboorte van André Stevens werd aangegrepen om een deel van de naamkundige nalatenschap van deze Limburgse taalkundige – legaat dat deels nog onuitgegeven was gebleven – te publiceren en zodoende onder de aandacht te brengen. Daartoe verzorgde in een vrij korte tijdspanne bestuurslid en naamkundige lic. Jan Segers de toponymische studie Plaatsnamen van Lauw, dankzij de goede samenwerking met het stadsarchief en de steun van het stadsbestuur van Tongeren. Het boek werd uitgegeven als nr. 11 in de reeks Bijlagen van de VLDN.

7. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen, m.n. van Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. De VLDN is stichtend lid en was vertegenwoordigd op de Algemene Vergaderingen van 2 maart 2013 in Hasselt en 16 november 2013 in Aalter. Onze afgevaardigde werd er verkozen tot ondervoorzitter. Andere bestuursleden ondersteunden de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) bij de voorbereiding en de organisatie van de Streektalendag Digi-streek-taal die op 28 september 2013 in Hasselt werd gehouden rond het thema streektaal en digitalisering. Op die dag was de vereniging tevens present met een boekenstand.

8. Ledenaantal

De vereniging telde op 31 december 2013 meer dan honderd betalende leden, waaronder diverse bibliotheken, dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie het jaarboek.

Daarnaast telt de vereniging ook een veertigtal sympathisanten, die enkel sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen.

9. Website

De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma, actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen, dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via onze website ook in extenso te raadplegen.

In 2013 zijn diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek, naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. Het aan de website verbonden e-mailadres wordt druk gebruikt, zowel voor informatie en communicatie met de leden, als door belangstellenden.

10. Congres 2014

Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 29 november 2014 in het Nederlandse Meerssen. Het thema is: “Meerssen tussen minsj en sjpin. Dialecten, namen en geschiedenis in het overgangsgebied tussen Centraal- en Oostlimburgs (aan de ‘Panninger linie’)”.