Overzicht congressen 2022-2022

Congres 2022

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde organiseerde in samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi en het gemeentebestuur van Kinrooi, op zaterdag 30 april 2022, haar

46e CONGRES

Thema: Taal, namen en geschiedenis in het land van Horn
n.a.v. 50 jaar Fusiegemeente Kinrooi

Plaats: Gemeenschapscentrum De Stegel, Weertersteenweg 363, 3640 Molenbeersel (Kinrooi)

PROGRAMMA

De vereniging rouwt om het plotse heengaan van een van haar oprichters, dhr. Jan Segers (1942-2022). De tekst van zijn lezing De namen van de oude gehuchten in de fusiegemeente Kinrooi zal worden opgenomen in het eerstvolgende jaarboek dat gepland is voor april 2023.

Vanaf 9.30 u.Verwelkoming met koffie/thee in het GC De Stegel
10.00uOpening door burgemeester Jo Brouns en voorzitter Dany Jaspers
Na elke lezing is er ruimte voor een korte discussie
10.10uhist. Thieu WieërsTotstandkoming en historische grenzen van de fusiegemeente Kinrooi
10.40uprof. dr. Ann MarynissenFamilienamen in de fusiegemeente Kinrooi
11.25uprof. dr. Jan GoossensDialectgrondkaarten. Uit de voorgeschiedenis van de gps
12.15uLunch: Limburgse koffietafel
13.30uStatutaire vergadering (voor de VLDN-leden)
14.00uWandeling naar Oud Kevelaer o.l.v. ervaren gidsen, of geleid bezoek aan de Zorgvlietmolen, of rondleiding in het heemkundig documentatiecentrum Slichtenhof
15.30uMA Robin CoolenHet dialect van Molenbeersel
16.15ulic. Veronique De Tier(Limburgse) Dialecten op het internet
17.15uSamenwerkend optreden door Toine & René en dialectdichter Theo Van Dael, gevolgd door een receptie aangeboden door de gemeente (gelegenheid voor een babbel & een borrel in De Stegel)
18.30uEinde.

De lezingen van bovenstaand congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 24 dat in april 2023 zal verschijnen naar aanleiding van het dan geplande congres in Arcen en Velden. Jaarboek 23 (verschenen in november 2021) bevat taalkundige en historische artikels over de beide Limburgen. VLDN-leden ontvangen het jaarboek gratis als compensatie voor hun jaarlijkse contributie.

30-04-22KinrooiTaal, namen en geschiedenis in het land van Horn
15-04-23Arcen en VeldenTaal en geschiedenis rond Arcen en Velden (datum onder voorbehoud)