Jaarboek 20 (2018) – Lanaken

5Theo Coun, De Lanakense deelgemeente Neerharen: geschiedenis en toponymie
67Karlien Franco, Variatie in de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten: enkele algemene patronen
81Jan Goossens, De oorsprong van de Limburgse stoottoon en sleeptoon
VLDN-info 2017
91Jaarverslag
93Congresverslag
96Ledenlijst – Publicaties – Congressen
107Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2017

van de VERENIGING VOOR LIMBURGSE DIALECT- EN NAAMKUNDE vzw

Zetel: Mombeekdreef 18, 3500 Hasselt, België – Ondernemingsnummer 425 982 230

I. Wijzigingen in het bestuur: Na het ontslag uit het bestuur van de hh. Henk Thewissen, Pierre Bakkes en Ton van de Wijngaard, werd op de huishoudelijke vergadering in Lanaken in november 2017 de kandidatuur voor toetreding tot het bestuur aanvaard van dhr. Peter Hilkens uit Sittard.

II. De activiteit van de vereniging is vijfledig:

1. de jaarlijkse statutaire vergadering(en);

2. het congres en de voorbereidende bestuursvergaderingen;

3. de publicaties, vnl. het jaarboek;

4. activiteiten waarbij de VLDN als vereniging is betrokken; en

5. taalkundige service van de individuele bestuursleden.

1. De algemene vergadering van 2017 had plaats op zaterdag 6 mei in hotel Beau Séjour in Lanklaar. Er waren 10 aanwezigen waarvan 3 niet-bestuursleden. De vergadering werd voorafgegaan door een bezoek onder leiding van een gids aan de onmiddellijke omgeving van het hotel, decor van de gelijknamige tv-reeks (o.a. het Tivoli-eilandje in de Zuid-Willemsvaart en het brugwachtershuisje werden bezocht).

2. De vereniging congresseerde op 25 november 2017 in het Cultureel Centrum in Lanaken. De organisatie verliep in vruchtbare samenwerking met KGOSSU Lanaken. We mochten zo’n 100 bezoekers verwelkomen, wat beduidend meer is dan gemiddeld. Het thema was: “Lanaken, lappendeken in taal en geschiedenis”. Na de historische inleiding over Lanaken en Pietersheim door Jean Maenen, waren er taalkundige lezingen van Theo Coun over de toponymie van Neerharen, van Jan Goossens over de oorsprong van de Limburgse stoot- en sleeptoon; Jef Van Loon verklaarde de oorsprong van de plaatsnaam ‘Lanaken’ en Karlien Franco berichtte over haar doctoraatsonderzoek naar lexicale variatie in het Woordenboek van de Limburgse Dialecten.

Dit congres werd voorbereid tijdens de bestuursvergaderingen van 4 februari en 9 september 2017 in Hasselt en 6 mei 2017 in Lanklaar. Eerder dit jaar brachten Dany Jaspers en Frans Walraven samen en individueel werkbezoeken aan Veldekekring Um Mamelis in Vaals ter voorbereiding van het congres aldaar op 24 november. Het bestuur vergaderde dit jaar (2018) al op 20 januari in Hasselt.

3. In november 2017 verscheen Jaarboek 19 met o.m. de relevante lezingen van het congres gehouden in Grathem (nov. 2016): De fonologie van en tweetonigheid in het Maastrichts (José Cajot), Gerald van Berkel bespreekt enkele Toponymische elementen in Limburgse plaatsnamen, oud-voorzitter Michiel de Vaan onderzoekt dialectgeografisch en taalhistorisch De mouillering in het Horn-, Thorn en Weertlands. Voorts bevat het jaarboek een artikel van de hand van Ulrich Maes over de etymologie van enkele plaatsnamen op -ingen in Vliermaal.

Jaarboek 20 verschijnt in november van dit jaar en is met drie taalkundige lezingen gehouden in Lanaken ruim gevuld. Er is de uitgebreide toponymie van Neerharen van Theo Coun, de oorsprong van de Limburgse stoot- en sleeptoon door Jan Goossens en onderzoek naar de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten door Karlien Franco. De redactie houdt nog een artikel van Ulrich Maes achter de hand, nl. over de etymologie van de Limburgse namen Rewe(e)gs en varianten.

4. De VLDN is met de voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel Variaties op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (18 november 2017 en 21 april 2018). Via Variaties is de VLDN ook betrokken bij de streektaal-conferenties georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. Dit event had plaats op 8 juni 2018 in Leeuwarden, en het thema was De (on)zin van taal- en dialectpromotie.

Voor ons project Het Limburgs goederenregister van Erard Van der Marck is geen einddatum bepaald, niettemin vordert de tijdrovende transcriptie ervan gestaag, dank zij de bewonderenswaardige inzet van Robrecht Penders, Jan Segers en Vic Mennen, resp. lid en bestuursleden van de vereniging.

De vereniging is met een boekenstand vertegenwoordigd op de tweejaarlijkse Erfgoedjaarmarkt van de Erfgoedcel Haspengouw, op 22 oktober vorig jaar gehouden in Sint-Truiden.

Via e-mail of anderszins werd door bestuursleden geantwoord op vragen van belangstellenden om dialectologisch, etymologisch of naamkundig advies, en werd er medewerking verleend aan enkele dialectenquêtes van taalonderzoekers en -studenten.

5. Bestuursleden hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van projecten van anderen.

De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma, actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen, dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via deze website ook in extenso te raadplegen.

6. Personalia

De vereniging verwelkomde tussen mei vorig jaar en mei 2018 vijf nieuwe leden. Op het congres in Lanaken vernamen we het overlijden van oud-lid Maurice Lemmens (Tongeren) in oktober 2017.

Het totaal aantal contribuerende leden en bestellers van het jaarboek schommelt rond de honderd.