Jaarboek 21 (2019) – Vaals

5Gerald van Berkel, Iets over de waternamen op de leggerkaarten van het Waterschap Limburg
15Lei Heijenrath, Nederzettingsgeschiedenis en territoriale politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather linie
39Ulrich Maes, De etymologie van de familienamen Reweghs, Reweegs, Vandenrewegs, Rewerk e.d. in en rond Belgisch-Limburg
49Miet Ooms, Het Leuvense dialectarchief van 1920 tot nu
69Michiel de Vaan, Over de mouillering in markt
VLDN-info 2018
75Jaarverslag
77Congresverslag
79Ledenlijst – Publicaties – Congressen
91Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2018

van de VERENIGING VOOR LIMBURGSE DIALECT- EN NAAMKUNDE vzw Zetel: Mombeekdreef 18, 3500 Hasselt, België – Ondernemingsnummer 425 982 230

De activiteit van de vereniging is vijfledig:

1. de jaarlijkse statutaire vergadering(en);

2. het congres en de voorbereidende bestuursvergaderingen;

3. de publicaties, vnl. het jaarboek;

4. activiteiten waarbij de VLDN als vereniging is betrokken; en

5. taalkundige dienstverlening van de individuele bestuursleden.

1. De algemene ledenvergadering van 2018 had plaats op zaterdag 9 juni in de Rekemer Foyer in Oud-Rekem (Lanaken). Er waren 14 aanwezigen waarvan 6 niet-bestuursleden. De vergadering werd voorafgegaan door een zeer gesmaakt bezoek aan het dorpscentrum van Oud-Rekem onder leiding van een ervaren gids.

2. De vereniging congresseerde op 24 november 2018 in de Kopermolen in Vaals. De organisatie verliep in samenwerking met Veldekekring Um Mamelis en het plaatselijke gemeentebestuur. We mochten zo’n 60 bezoekers verwelkomen, wat na de uitschieter in Lanaken toch weer als een goed gemiddelde kan gezien worden.

Dit congres werd voorbereid tijdens de bestuursvergaderingen van 9 september 2017 en 20 januari 2018 op de gebruikelijke locatie in Hasselt, 9 juni 2018 in Oud-Rekem en 8 september 2018 in Zutendaal.

In de loop van 2018 brachten de voorzitter en bestuurslid Frans Walraven samen en individueel werkbezoeken aan Veldekekring Um Mamelis in Vaals ter voorbereiding van het congres aldaar.

De voorzitter, bestuurslid Vic Mennen en de secretaris bezochten de locatie van het volgende congres in Hamont-Achel en hadden een ontmoeting met dhr. Luk Van de Sijpe in de lokalen van de geschied- en heemkundige kring De Goede Stede Hamont, gevolgd door een kennismakingsgesprek met een vertegenwoordiger van het stadsbestuur, t.w. algemeen directeur dhr. M. Goethals.

3. In november 2018 verscheen Jaarboek 20 met de tekst van drie lezingen gehouden op het congres in Lanaken (nov. 2017): er is de uitgebreide Toponymie van Neerharen van Theo Coun, de Oorsprong van de Limburgse stoot- en sleeptoon door Jan Goossens en Onderzoek naar de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten door Karlien Franco, vorig jaar gedoctoreerd aan de KUL.

Jaarboek 21 verschijnt in november 2019 en bevat twee van de lezingen van het congres van 2018 en daarnaast nog drie andere artikelen.

4. De VLDN is met de voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in vzw. Variaties, koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed, op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (2 december 2018 en 6 april 2019). Via Variaties is de VLDN dus ook betrokken bij de streektaalconferenties georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten, bij de dialect- en woordenboekprojecten van UGent, en onrechtstreeks ook bij enkele taalkundige symposia elders in het land.

De VLDN heeft zich voorgenomen om de banden met erfgoedorganisaties in Oost-Limburg nauwer aan te halen. Zo waren we vertegenwoordigd op de Huisdag van het Huis voor de Kunsten op vrijdag 17 mei in Maastricht.

Voor ons project Het Limburgs goederenregister van Erard van der Marck is geen einddatum bepaald, de transcriptie ervan is erg tijdrovend, maar het werk vordert gestaag, dank zij de inzet van dhr. Robrecht Penders, samen met Jan Segers en Vic Mennen, resp. lid en bestuursleden van de vereniging.

Wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) betreft: de vereniging heeft een privacyverklaring opgesteld die beschrijft wanneer en waarom de vereniging persoonsgegevens verzamelt, welke gegevens dat zijn, waarvoor ze worden gebruikt, en hoe die gegevens worden beveiligd. Deze privacyverklaring staat sinds medio 2018 te lezen op onze website.

Via e-mail of anderszins werd door bestuursleden geantwoord op vragen van belangstellenden om dialectologisch, etymologisch of naamkundig advies, en werd er medewerking verleend aan enkele dialectenquêtes van taalonderzoekers en -studenten.

5. Bestuursleden individueel hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van projecten van derden.

De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma, actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen, dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via deze website ook in extenso te raadplegen.