Jaarboek 22 (2020) – Hamont-Achel

5Victor Mennen, De waternamen van het Dommelbekken
29Fons Tuyaerts, Synchronische klankleer van twee Dommellandse dialecten: Pelt en Hamont
61Jos Swanenberg, Limburgse dialecten in Noord-Brabant: Budel, Maarheeze, Soerendonk
71Ulrich Maes, Bargoens te Kortessem in 1894?
77Ulrich Maes, De etymologie van het woord morf, murf mond
81Lou Spronck, 250 jaar geschiedenis van het Maastrichts stadsdialect
89Michiel de Vaan, Lou Spronck 2020. Van Sermoen tot Percessie. Aajd Mestreechs: Taal en teksten 1770-1840. Maastricht: Veldeke Krink Mestreech. 288 pp
VLDN-info 2019
91Jaarverslag
93Congresverslag
96Ledenlijst – Publicaties – Congressen
107Richtlijnen voor auteurs

Jaarverslag 2019

van de VERENIGING VOOR LIMBURGSE DIALECT- EN NAAMKUNDE vzw Zetel: Mombeekdreef 18, 3500 Hasselt, België – Ondernemingsnummer 425 982 230

1. De jaarlijkse statutaire vergadering

De algemene ledenvergadering van 2019 had plaats op zaterdag 11 mei in brasserie Bazilik in Tongeren. De aanwezige leden (7) en bestuursleden (9) werd voorafgaandelijk een geleid bezoek aangeboden aan de gerestaureerde O.L.Vrouwbasiliek, de Romeinse funderingen en het Teseum.

2. Het congres en de voorbereidende bestuursvergaderingen

De vereniging congresseerde op 30 november 2019 in zaal De Burg, gelegen Burg 36, in Hamont-Achel. De organisatie verliep in samenwerking met de geschied- en heemkundige kring De Goede Stede Hamont en het stadsbestuur. Er waren net geen 70 inschrijvingen en een 10-tal niet-aangemelde bezoekers, vnl. helpende handen van De Goede Stede. Na afloop van het congres nodigde de gemeente de congresdeelnemers uit voor een receptie op het stadhuis. Voor de gastvrije samenwerking zijn we De Goede Stede en het stadsbestuur uitermate dankbaar!

Dit congres werd voorbereid tijdens de bestuursvergaderingen van 19 januari (in Hasselt), 11 mei (in Tongeren) en 28 september 2019 (in Zutendaal). In de loop van 2018 en 2019 brachten de voorzitter, de secretaris en bestuurslid Vic Mennen samen (o.m. op 29 april) en individueel werkbezoeken aan Hamont ter voorbereiding van het congres aldaar.

3. Het jaarboek

In november 2019 verscheen Jaarboek 21 met artikels van o.m. lezingen gehouden tijdens het congres in Vaals (nov. 2018).

4. Activiteiten waarbij de VLDN als vereniging is betrokken

De VLDN is met de voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in vzw. Variaties, koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (6 april en 23 november 2019). Via Variaties was de VLDN betrokken bij de streektaalconferentie georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten op 11 oktober 2019 in de Keldermanszaal, Grote Markt, Mechelen.

De VLDN was eveneens vertegenwoordigd op de Huisdag van het Huis voor de Kunsten op vrijdag 17 mei in Maastricht, toonde belangstelling voor de Raod veur ‘t Limburgs (Roermond 19 juni), was creatief betrokken bij de initiatieven van het TaLeP (Taal- en Letterenplatform) onder de vlag ‘Sjiek’ (ECI Roermond, 5 juli), nam deel aan de tweejaarlijkse erfgoedjaarmarkt van de Erfgoedcel Haspengouw (6 oktober in De Kimpel, Bilzen) en aan het streektalensymposium van 6 november in Theater de Maaspoort in Venlo (georganiseerd door het Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties). De vereniging was tevens betrokken bij de eerste prille pogingen (o.m. 25 januari en 22 mei) om ook in België een Huis voor het Limburgs op te richten.

Voor het project Het Limburgs goederenregister van Erard van der Marck is de transcriptie voltooid, dank zij dhr. Robrecht Penders. Enkele bestuursleden van de vereniging buigen zich momenteel over nog op te lossen transcriptiekwesties. Door de overheveling van de bevoegdheid cultuur van de provincie Belgisch Limburg naar de regionale overheid Vlaanderen, werd de vereniging samen met tal van andere culturele verenigingen in Limburg moreel verplicht om de cursus ‘Trajectbegeleiding in het kader van het Cultuurplan voor Limburg’ te volgen (o.m. 29 maart, 28 mei in Hasselt, voorts nog 17 en 23 september en 15 oktober…), om daar van de aanwezige ‘aanjagers’ te vernemen dat er voor haar werking en activiteiten geen kans bestaat op subsidiëring door Vlaanderen.

5. Taalkundige dienstverlening door individuele bestuursleden

Via e-mail of anderszins werd door bestuursleden geantwoord op vragen van belangstellenden om dialectologisch, etymologisch of naamkundig advies, en werd er medewerking verleend aan enkele dialectenquêtes van taalonderzoekers en studenten taalkunde.

Bestuursleden individueel hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van projecten van derden, zo bv. de dialectcursussen van de Willy Dols Stichting (Sittard), de Limburgse geluidsopnamen voor het project ‘Atlas sonore des dialectes de Belgique’ (LIMSI Parijs), lidmaatschap van de Koninklijke Commissie voor Dialectologie en Naamkunde.

De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma, actuele informatie in verband met de vereniging, o.m. haar privacyverklaring, en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen, dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via deze website ook in extenso te raadplegen.