Jaarboek 8 (2006) – Gennep (Ottersum)

5Vic Mennen, Dankbare herinnering aan dr. Jos Molemans (1938-1994)
7Sjaak Kroon en Herman Giesbers, Dialect in Noord-Limburg: romantiek en realisme. De kop van Noord-Limburg als wegwijzer.
15Charlotte Giesbers, Roeland van Hout en Renée van Bezooijen, De staatsgrens als breukvlak in het Kleverlands dialectcontinuüm
37Doreen Gerritzen, Voornamen in Limburg
55José Cajot, De grenzen van het Kleverlands
VLDN-info 2005
69Jaarverslag
72Congresverslag
74Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarverslag 2005

1. Het bestuur vergaderde in 2005 met het normale ritme om de activiteiten van de VLDN voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2005, 2006 en 2007; redactie van het Jaarboek).

2. Zoals de vorige jaren werd de gewone dienstverlening naar leden, onderzoekers, verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging, voortgezet. In die zin beantwoordde het secretariaat een aantal telefoons, brieven en e-mails van onderzoekers, studenten en verenigingen die een beroep deden op de Vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek. In de loop van het jaar werden enkele bestuursleden geraadpleegd en op vergaderingen uitgenodigd in verband met het opzetten van een dialectwoordenboek. Tevens worden (bestuurs)leden geraadpleegd in verband met straatnaamgeving en/of zijn lid van de plaatselijke Commissie voor Straatnaamgeving in hun gemeente.

In het kader van de dienstverlening hielden enkele bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen bij locale verenigingen in Limburg.

3. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch en Nederlands Limburg gehouden. Op 26 november 2005 congresseerden we in Gennep. In 2006 is dan Sint-Truiden aan de beurt, nl. op zaterdag 25 november.

4. Congres

De vereniging richtte haar congres 2005 in op 26 november 2005 in Zaal ‘t Swaantje, te Ottersum. Het thema was: Dialecten en namen op de grens van het Gelders en het Limburgs. Vijf lezingen, een door een gids geleide wandeling en verenigingsnieuws ter vervanging van de gewone huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het voorziene programma. Het aantal aanwezigen lag met 35 ver beneden de terechte verwachtingen (Op voorhand hadden we 63 inschrijvingen!) en het gemiddelde van de laatste jaren, maar daarvoor was er een verklaring: het erbarmelijke weer met sneeuw en ijzel die het verkeer vanaf vrijdagavond zo erg bemoeilijkten dat vele ingeschreven deelnemers geen risico wensten te nemen. Dit had niet alleen gevolgen voor de deelnemers, maar ook voor de sprekers. Door het weer en door familiale omstandigheden moesten drie sprekers afzeggen. Twee van de drie afzeggingen waren iets vroeger bekend, zodat in vervanging kon worden voorzien. Georg Cornelissen kon vervangen worden door Roeland Van Hout, en Sjaak Kroon werd vervangen door de medeauteur van de lezing, Herman Giesbers. De derde spreekster, Doreen Gerritzen, kon niet vervangen worden, maar haar tekst verschijnt in het Jaarboek. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres.

5. Publicaties

In 2005 verscheen de zevende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde VZW. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Maaseik. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek een bijkomend artikel door Ulrich Maes over Victor Delecourt een vergeten pionier van de Nederlandse dialectgeografie en ook een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN.

6. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen: in mei 2005 aan het dialectstraattheater-festival in Bokrijk, in september aan de Heemkundebeurs in Kerkrade. Ook op de uitreiking van de Veldekeliteratuurpries was de VLDN vertegenwoordigd.

7. Het bestuur werkt aan een project Digitalisering van de Mededelingen en de uitverkochte Bijlagen. Het heeft daarvoor financiering aangevraagd bij enkele fondsen (VSB en Prins Bernardfonds), de provincies Belgisch en Nederlands Limburg, en de steden en gemeenten waar we hebben gecongresseerd.

8. De VLDN is ook een van de stichtende leden van de vzw Variaties, een koepel-vzw die in het kader van de erfgoeddecreet zal functioneren. Ze zal o.a. enerzijds elk jaar een Vlaamse Dialectendag inrichten en (eventueel samen met anderen) onderzoek verrichten en projecten verzorgen en anderzijds een aantal administratieve taken voor de leden-verenigingen uitvoeren. De eerste Vlaamse Dialectendag werd op 10 juni 2006 in Lokeren gehouden. Als de tweejaarlijkse Nederlandse Dialectendag in Vlaanderen wordt gehouden vallen de twee samen. De volgende Nederlandse Dialectendag is in 2007 in Mechelen.

9. Ledenaantal

Het aantal aangemelde leden was de laatste jaren eerst lichtjes verminderd tot een 150-tal en daarna ongeveer op hetzelfde peil gebleven. Het bestuur doet voortdurend inspanningen om nieuwe leden te werven, en slaagt daar ook in. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Naar aanleiding van de wijziging van de statuten hebben ook een aantal leden afgehaakt. Toch hadden wij op 31 december 144 aangemelde leden. Voor de ledenlijst: zie verder.

10. Personalia

De VLDN viel dit jaar in de prijzen en kreeg op 16 september 2005 een aanmoedigingspremie van 500 euro in het kader van de uitreiking van de Wendelenprijs in Herk-de-Stad. De VLDN had daarvoor het Jaarboek met de lezingen van het congres van Herk-de-Stad ingezonden.

Twee bestuursleden promoveerden in de loop van 2005: Henk Thewissen in januari 2005 op een volkskundig onderwerp, Dany Jaspers in november 2005 op een taalfilosofisch onderwerp.

11. Website

In de loop van 2003 hebben enkele bestuursleden voor de Vereniging een eigen website opgezet. Die is te bereiken op www.vldn.be. Ze wordt in de loop van het jaar telkens bijgewerkt. Verder wordt getracht ze nog uit te breiden en te verbeteren.

12. Congres 2006

Het congres wordt gehouden te Sint-Truiden op 25 november 2006. Het thema is “Dialecten en namen op de grens van het Truiderland”.