Kal dzjieë euch al Hessels?!

Nieuwe lessenreeks “Hessels vir begènners” In de periode oktober 2018 – januari 2019 organiseert Veldeke Hasselt nu al voor de twaalfde maal een lessenreeks Hasselts voor beginners. Net zoals in het verleden...

Nieuwe fonologie van het Hasselts

Op 10 februari ll. werd onder grote belangstelling de Klankleer van het Hasselts aan het publiek voorgesteld. Deze dialectstudie van Marco Clerinx is opnieuw in samenwerking met Xavier Staelens tot stand gekomen...