Nieuwe dialectpublicaties

In Zepperen is de Remacluskring klaar met de langverwachte Zeppersen Diksjenèjr. Het wordt een omvangrijk werk (800 blz.) dat bij voorintekening tot 15 november kan worden besteld tegen de prijs van 45...

De zwarte gaten in de taal

De VLDN blijkt opnieuw een pionier in haar rangen te tellen. Bestuurslid Dany Jaspers, verbonden aan de HU Brussel en de KU Leuven, publiceerde medio september 2014 in het internationaal gerenommeerde taaltijdschrift...

Veldeke en zijn muziek

Deze titel klinkt stilaan erg vertrouwd. Er wordt immers al enkele jaren onderzoek gedaan naar de muziek van de eerste met naam bekende dichter in het Nederlandse taalgebied. Musica, Impulscentrum voor Muziek...

Plaatsnamen van Lauw

Op zaterdag 23 november werd onder grote belangstelling André Stevens‘ toponymie van Lauw 100 jaar na zijn geboorte posthuum uitgegeven. VLDN-bestuurslid en naamkundige lic. Jan Segers verzorgde de publicatie, in samenwerking met...

Straatnamen van Lommel

Recent verscheen nog een nieuwe publicatie van dr. Vic Mennen: In Alle wegen leiden naar Lommel. Verhalen rond beeldige straatnamen. staan niet alleen de namen van straten en paden, maar ook het...

De toponymie van Koersel

VLDN-bestuurslid en naamkundige dr. Vic Mennen is mede-auteur van het nieuwe boek Van Neusenberg tot Spiekelspade – Het historische landschap in het licht van de plaatsnamen. Hij schreef dit opnieuw baanbrekende werk...

Overlijden Willy Goffin

Op 29 augustus overleed te Leuven Willy Goffin, de laatste van de vier auteurs van de Dialektatlas van Belgisch-Limburg en Zuid Nederlands-Limburg. Dat werk was in 1962 als nummer 8 van de...