V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
congressen [2018-11-06 16:11]
Patrick Slechten [Overzicht VLDN-congressen]
congressen [2018-11-06 17:37]
Patrick Slechten [Congres 2018]
Line 16: Line 16:
 | 10.30| dr.h.c. **Lei Heijenrath**,​ //De loop van de Benrather Linie door Nederlands Limburg: een poging tot verklaring//​ | | 10.30| dr.h.c. **Lei Heijenrath**,​ //De loop van de Benrather Linie door Nederlands Limburg: een poging tot verklaring//​ |
 | 11.15| drs. **Peter Klein**, //Een wandeling door het dialectlandschap van de gemeente Vaals// | | 11.15| drs. **Peter Klein**, //Een wandeling door het dialectlandschap van de gemeente Vaals// |
-| 12.00| Kennismaking met Vaals o.l.v. ​ervaren gidsen ​|+| 12.00| Kennismaking met Vaals o.l.v. ​de burgemeester ​|
 | 13.00| Lunch: Limburgse koffietafel in Grand-Café ZeRa, Prins Willem Alexanderplein 1| | 13.00| Lunch: Limburgse koffietafel in Grand-Café ZeRa, Prins Willem Alexanderplein 1|
 | 14.30| Verenigingsnieuws/​Huishoudelijke vergadering voor de VLDN-leden | | 14.30| Verenigingsnieuws/​Huishoudelijke vergadering voor de VLDN-leden |
Line 24: Line 24:
 | 19 u.| Feestmaaltijd in Hotel Restaurant Bloemendal, Bloemendalstraat 150, Vaals.| | 19 u.| Feestmaaltijd in Hotel Restaurant Bloemendal, Bloemendalstraat 150, Vaals.|
  
-De taalkundige lezingen van dit congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 21. Jaarboek 19 (verschenen verleden jaar) bevat de lezingen van het [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2016|congres in Grathem]] (19.11.2016). In november verschijnt Jaarboek 20 met referaten gehouden op het congres in Lanaken (25 november 2017). Alle publicaties van de vereniging zijn te bestellen op het [[secretariaat@vldn.be|secretariaat]] en ook verkrijgbaar op het congres.+De taalkundige lezingen van dit congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 21. Jaarboek 19 (verschenen verleden jaar) bevat de lezingen van het [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2016|congres in Grathem]] (19.11.2016). In november verschijnt Jaarboek 20 met referaten gehouden op het [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2017|congres in Lanaken]] (25 november 2017). Alle publicaties van de vereniging zijn te bestellen op het [[secretariaat@vldn.be|secretariaat]] en ook verkrijgbaar op het congres.
  
 Deelname aan het congres is gratis, maar stuur a.u.b. een aanmelding niet later dan 14 november. U kunt mailen naar __secretariaat@vldn.be__ of schrijven naar Secretariaat VLDN, Borneveldstraat 38, 3020 Herent (B) met vermelding van uw naam + het aantal personen dat het congres wenst bij te wonen. Ook of u zich wenst in te schrijven voor de lunch (prijs 15 euro, ter plaatse af te rekenen), de middaguitstap resp. de borrel. Voor 55 euro kunt u bovendien deelnemen aan het feestdiner (is geen onderdeel van het congres). Deelname aan het congres is gratis, maar stuur a.u.b. een aanmelding niet later dan 14 november. U kunt mailen naar __secretariaat@vldn.be__ of schrijven naar Secretariaat VLDN, Borneveldstraat 38, 3020 Herent (B) met vermelding van uw naam + het aantal personen dat het congres wenst bij te wonen. Ook of u zich wenst in te schrijven voor de lunch (prijs 15 euro, ter plaatse af te rekenen), de middaguitstap resp. de borrel. Voor 55 euro kunt u bovendien deelnemen aan het feestdiner (is geen onderdeel van het congres).